Tagarchief: VVD

Een nieuw menu

De strijd is gestreden en het politieke stof is langzaam neergedwarreld. Na maandenlang ingredienten verzamelen stonden er maar liefst negentien gerechten op de Politieke Menukaart, negentien gerechten om uit te kiezen. En nu bekend is welke gerechten het meest populair zijn, is het de taak van de formateur-koks om tot een stevige, volledige maaltijd te komen: eentje die goed vult, eentje die lang houdbaar is en toch lekker smaakt, en eentje die er ook nog smakelijk uitziet. Het samenstellen is begonnen…

Al vroeg op de avond werd al duidelijk dat er grote verschuivingen met grote gevolgen  aankwamen. De Spare Rutte (VVD) bleek uitermate populair, heel close gevolgd door het Broodje Cohen (PvdA). De Balkenende Speciaal (CDA) bleek veel minder geliefd dan gedacht, en kok Balkenende hield daarom dan ook de eer aan zichzelf en trok zich diezelfde avond nog terug. De Kip Roemer, Filet du Femke, de Pechtold DeLuxe, ze deden het allemaal goed, maar geen van allen groeit zo sterk als de Wilders uit de Jus, en ondanks de controversiele ingredienten van dit gerecht, lijkt diens populariteit onmiskenbaar.
De Rouvoet salade bleek iets minder populair geworden, de naamloze creatie van de SGP bleef even sterk, en ook het vegetarische gerecht Thieme Tricolore bleef even populair als voorheen. Van de Verdonk Braadslee is niks meer vernomen, bijna niemand bleek deze te lusten…
Lastig combineren
Nu de populairste gerechten bekend zijn, is het tijd om een werkbaar menu samen te stellen. Coalitie-vorming dus. Traditiegetrouw mag de grootste smaakmaker hierin het voortouw nemen, en dus staat Mark Rutte al te popelen om met de diverse partijen om de tafel te gaan zitten, overeenkomsten te bespreken en compromissen te sluiten waar er verschillen liggen.
Het vormen van een stevige coalitie zal lastig worden, juist omdat er zoveel verschillen zijn. Geert Wilders heeft vooraf al flink water bij de wijn gedaan door het verhogen van de AOW-leeftijd niet meer als breekpunt te bestempelen, dit volhouden had een combinatie van PVV met andere partijen nagenoeg onmogelijk gemaakt. Aan de andere kant breekt Wilders hiermee meteen al zijn eerste belofte aan de kiezer.
Met het benoemen van Maxime Verhagen tot fractievoorzitter van het CDA lijkt de deur voor een rechtse coalitie (CDA-PVV-VVD) al open te staan, behoudend en bezuinigend. Maar er zijn meer opties Een combinatie van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 lijkt een andere optie, maar VVD en PvdA zullen lastig kunnen samenwerken, en waarschijnlijk dat deze combinatie Rutte zijn welbegeerde Hypotheekrenteaftrek zal kosten (al zal dat als een aanvaardbaar verlies gezien worden).
Een derde optie komt pas ter sprake als de VVD geen coalitie kan vormen, namelijk een regering van PvdA, CDA, D66 en SP: een sociaal kabinet. Maar ook de kans op deze combinatie lijkt klein, want na de explosie van Balkenende III zijn de verhoudingen tussen PvdA en CDA tot aan het vriespunt bekoeld.
Experimenteren
De tijd zal leren welke uitkomst er gevonden wordt, en of deze stand zal houden op de nieuwe menukaart. Ondertussen wordt er in ieder geval volop met smaken en combinaties geexperimenteerd, door hier en daar een ingredient toe te voegen of te verwijderen en nieuwe smaken te combineren. Nu is het afwachten of het resultaat eetbaar en goed te verteren gaat zijn.
Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Bezuinigingen in de zorg

De ambtelijke werkgroepen hebben forse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zo ook binnen de zorg. Nu is de politiek aan zet welke van deze maatregelen er doorgevoerd gaan worden en welke niet. Aangezien alle grote partijen inmiddels hun partijprogramma gepresenteerd hebben, leek het me de moeite waard om te vergelijken hoe de partijen op een paar bezuinigingsvoorstellen inspringen.

De volgende punten zijn met elkaar vergeleken:
– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
– Het beperken van het basiszorgpakket
– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

Helaas blijkt het een behoorlijke uitdaging om concrete informatie uit de partijprogramma’s te halen. Over het eigen risico is nog wel het een en ander te vinden, maar informatie over de plannen met het basiszorgpakket was niet in alle partijprogramma’s terug te vinden. Over de eigen bijdrage voor de huisarts wordt nog minder gepubliceerd. Momenteel zijn we bezig om deze informatie via andere bronnen te bemachtigen. Echter is het wel belangrijk dat dit betrouwbare bronnen zijn. Denk hierbij aan de website van een partij, via mail of telefoon. Uiteraard hebben de mensen achter de partijen het heel erg druk dus antwoord laat vaak even op zich wachten en dit is heel begrijpelijk. Er is ook al veel wel bekend en daarom willen we onze lezers ook niet te lang laten wachten. We blijven zoeken naar de informatie en dit artikel aanvullen als deze beschikbaar komt. Hopelijk kunnen we alle open plekken snel opvullen.

PvdA:
De PvdA zegt onder andere in hun verkiezingsprogramma het volgende: “De overheid moet garant staan voor toegankelijke en goede zorg. Niet omzet, niet winst, maar de belangen van patiënten en cliënten moeten leidend zijn.”

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Hierover zegt de PvdA dat ze terughoudend zijn met eigen bijdragen, en als ze er zijn, dan worden ze inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De PvdA vindt dat er ieder jaar opnieuw kritisch gekeken moet worden naar het zorgpakket en dat de overheid hierin moet sturen en niet de markt. Hierdoor worden toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit gegarandeerd. Er staat echter niet duidelijk in of er plannen zijn om te beperken en zo ja, op welke vlakken.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Helaas kon ik hierover niks concreets terugvinden in het programma, maar na even zoeken vond ik op de website van de PvdA dat ze er op tegen zijn.

CU
De CU wil dat het geld zoveel mogelijk bij het bed van de zorgbehoevende terecht komt. De partij vindt dat de overheid de verantwoording moet dragen voor de besteding van het geld.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De CU stelt dat het eigen risico inkomstenafhankelijk moet zijn en is hier heel concreet in. 200 euro voor de laagste inkomens, 400 voor de middeninkomens en voor de hoogste inkomens 600 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De CU wilt dat de risico’s die niet gebruikelijk zijn gedekt worden door het basispakket en dat de mensen zelf betalen voor de kosten die “bij het leven horen”. Concrete voorbeelden die genoemd worden zijn: de anticonceptiepil voor jongeren boven de 21 jaar, dieetvoeding en “lifestyle geneesmiddelen”. Zorg die gericht is op verlichting en verzorging wordt juist in het basispakket opgenomen.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

VVD:
De VVD wil voorkomen dat de kwetsbare mensen de dupe worden van de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. De VVD wil de zorg kleinschalig, persoonsgericht en toegankelijk houden.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De VVD vindt een eigen risico van 775 euro te veel, ze willen het eigen risico verhogen tot 300 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De VVD kiest voor een kleiner basispakket waarbij zaken die niet op genezing zijn gericht, buiten het pakket vallen. Ze geven geen concrete voorbeelden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
De VVD is tegen een eigen bijdrage voor de huisarts. Ze willen wel de huisarts onder het eigen risico onderbrengen.

CDA:
Het CDA staat voor een kwalitatief goede gezondheidszorg. Sleutelwoorden hierbij zijn solidariteit, toegankelijkheid, menslievendheid, barmhartigheid en respectvolle behandeling.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het CDA wil het eigen risico beter gaan vormgeven. Er staat niet concreet bij hoe ze dit willen gaan doen.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

SP:
De SP hecht veel waarde aan gezondheid en zijn bereid om daarin te investeren. Ze willen niet dat er een tweedeling komt in de zorg; dus goede zorg voor de mensen met hoge inkomens en slechte zorg voor de rest.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt niet verhoogd en op termijn afgeschaft.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

D66:
“Goede zorgverlening is volgens D66 opgebouwd langs drie lijnen: zorgzaam, zinnig en zuinig.” De patiënt staat te allen tijde centraal in de zorgverlening. Iedereen moet toegang hebben tot goede basiszorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
D66 wilt het eigen risico gaan afschaffen. Ze willen dan een eigen bijdrage gaan invoeren van 10% van elke zorgrekening. D66 denkt dat dit mensen bewuster maakt van eigen keuzemogelijkheden verbonden aan kwaliteit en kosten. Wel wilt D66 een inkomstenafhankelijk maximum hieraan zetten en voor chronisch zieken moet er een passende oplossing worden gevonden.

– Het beperken van het basiszorgpakket
Zorg die niet noodzakelijk is gaat uit het basispakket. D66 geeft geen concrete voorbeelden wat dit gaat zijn, maar wilt wel zorg, wonen, verblijf en service gaan scheiden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Het huisartsenbezoek is uitgesloten van de eigen bijdrage.

GroenLinks
Deze partij staat voor zorg op maat. “Goede zorg is een basisbehoefte die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.” De overheid bewaakt de kwaliteit en winst maken hoort niet thuis in de zorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
In het partijprogramma konden we hier niks over vinden. Op de site van GroenLinks vonden we wel een artikel waarin staat dat van een eigen bijdrage voor de huisarts de meest kwetsbare mensen de dupe worden. We concluderen hieruit dat GroenLinks erop tegen is.

PVV
De PVV heeft het verkiezingsprogramma nog niet online staan. We proberen om via andere bronnen de informatie te achterhalen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder bezuinigingen