Tagarchief: PVV

Een nieuw menu

De strijd is gestreden en het politieke stof is langzaam neergedwarreld. Na maandenlang ingredienten verzamelen stonden er maar liefst negentien gerechten op de Politieke Menukaart, negentien gerechten om uit te kiezen. En nu bekend is welke gerechten het meest populair zijn, is het de taak van de formateur-koks om tot een stevige, volledige maaltijd te komen: eentje die goed vult, eentje die lang houdbaar is en toch lekker smaakt, en eentje die er ook nog smakelijk uitziet. Het samenstellen is begonnen…

Al vroeg op de avond werd al duidelijk dat er grote verschuivingen met grote gevolgen  aankwamen. De Spare Rutte (VVD) bleek uitermate populair, heel close gevolgd door het Broodje Cohen (PvdA). De Balkenende Speciaal (CDA) bleek veel minder geliefd dan gedacht, en kok Balkenende hield daarom dan ook de eer aan zichzelf en trok zich diezelfde avond nog terug. De Kip Roemer, Filet du Femke, de Pechtold DeLuxe, ze deden het allemaal goed, maar geen van allen groeit zo sterk als de Wilders uit de Jus, en ondanks de controversiele ingredienten van dit gerecht, lijkt diens populariteit onmiskenbaar.
De Rouvoet salade bleek iets minder populair geworden, de naamloze creatie van de SGP bleef even sterk, en ook het vegetarische gerecht Thieme Tricolore bleef even populair als voorheen. Van de Verdonk Braadslee is niks meer vernomen, bijna niemand bleek deze te lusten…
Lastig combineren
Nu de populairste gerechten bekend zijn, is het tijd om een werkbaar menu samen te stellen. Coalitie-vorming dus. Traditiegetrouw mag de grootste smaakmaker hierin het voortouw nemen, en dus staat Mark Rutte al te popelen om met de diverse partijen om de tafel te gaan zitten, overeenkomsten te bespreken en compromissen te sluiten waar er verschillen liggen.
Het vormen van een stevige coalitie zal lastig worden, juist omdat er zoveel verschillen zijn. Geert Wilders heeft vooraf al flink water bij de wijn gedaan door het verhogen van de AOW-leeftijd niet meer als breekpunt te bestempelen, dit volhouden had een combinatie van PVV met andere partijen nagenoeg onmogelijk gemaakt. Aan de andere kant breekt Wilders hiermee meteen al zijn eerste belofte aan de kiezer.
Met het benoemen van Maxime Verhagen tot fractievoorzitter van het CDA lijkt de deur voor een rechtse coalitie (CDA-PVV-VVD) al open te staan, behoudend en bezuinigend. Maar er zijn meer opties Een combinatie van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 lijkt een andere optie, maar VVD en PvdA zullen lastig kunnen samenwerken, en waarschijnlijk dat deze combinatie Rutte zijn welbegeerde Hypotheekrenteaftrek zal kosten (al zal dat als een aanvaardbaar verlies gezien worden).
Een derde optie komt pas ter sprake als de VVD geen coalitie kan vormen, namelijk een regering van PvdA, CDA, D66 en SP: een sociaal kabinet. Maar ook de kans op deze combinatie lijkt klein, want na de explosie van Balkenende III zijn de verhoudingen tussen PvdA en CDA tot aan het vriespunt bekoeld.
Experimenteren
De tijd zal leren welke uitkomst er gevonden wordt, en of deze stand zal houden op de nieuwe menukaart. Ondertussen wordt er in ieder geval volop met smaken en combinaties geexperimenteerd, door hier en daar een ingredient toe te voegen of te verwijderen en nieuwe smaken te combineren. Nu is het afwachten of het resultaat eetbaar en goed te verteren gaat zijn.
Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

AOW leeftijd niet meer veilig bij PVV

Voor de verkiezingen hebben een aantal politieke partijen over breekpunten gesproken. Een breekpunt is een soort belofte aan de kiezer waarbij een politieke partij zegt alleen te zullen gaan regeren als het betreffende standpunt niet in gevaar komt en ze er samen met de andere regerende partijen aan werken om dat punt mogelijk te maken. Voor het CDA was dit de hypotheekrenteaftrek en voor de PVV was dit de AOW leeftijd op 65 houden. Gisteren op Nederland 1 was te zien hoe de PVV kiezers verdeeld waren in leeftijdsgroepen en opvallend hierin was dat er vooral veel oudere kiezers PVV hadden gestemd.

Wilders gaf op de woensdagavond van de verkiezingen nog aan graag te willen regeren maar niks te willen veranderen aan de AOW leeftijd. Echter op de donderdagochtend na de verkiezingen stapt Wilders hiervan af, en noemt het slechts nog een belangrijk punt maar zal het punt opgeven als hij hiermee kan meeregeren met het VVD en het CDA, vooral als dit voorkomt dat de PvdA in de regering komt. Hiermee breekt hij een directe belofte aan de kiezers nog voordat de formaties begonnen zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder PVV

Aandacht voor saamhorigheid

Geert Wilders en de PVV; je kunt niet om ze heen, de media is er vol van. Hij valt op door zijn duidelijke en soms harde uitspraken en one-liners die blijven hangen. Wilders heeft omdat hij een simpele boodschap uitdraagt veel medestanders weten te krijgen maar uiteraard ook tegenstanders. Er loopt momenteel een solidariteitsactie tegen het gedachtegoed van Geert Wilders en een actie om de saamhorigheid te vergroten.

Geert, spreekt niet voor mij
Deze campagne heeft als doel om mensen een kans te geven zich openlijk uit te spreken tegen Geert Wilders. Het gaat erom dat deze mensen doormiddel van het dragen van een siliconen polsbandje naar hun medemensen duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de uitspraken van Wilders. Deze mensen dragen hiermee uit dat ze zijn voor een gelijke behandeling van alle mensen ongeacht hun geloof of afkomst.

Naast deze polsbandjes die te bestellen zijn op de site, kunnen mensen deze boodschap ook verkondigen via Twitter, Hyves en Facebook om zo uit de internet anonimiteit te stappen en mensen te laten zien waar ze voor staan. Het is overigens niet de bedoeling van deze actie om Wilders de mond te snoeren. Ook hij heeft recht op zijn eigen mening. Dit is puur een manier om voor het merendeel van de Nederlanders (allochtoon of autochtoon) die het niet eens zijn met Wilders dit ook te uiten en te laten weten “ik accepteer jou”.

Nationale theedrinkdag
Op 30 mei wordt er een nationale theedrinkdag georganiseerd voor verbinding, samen leven en samen doen. Er is voor thee gekozen omdat thee drinken binnen vrijwel alle culturen staat voor een “verbindend moment”, “rust en onspanning”, “samenzijn” en andere zaken waarin delen en saamhorigheid centraal staan. Deze actie is opgezet omdat het lijkt dat er in Nederland steeds meer “angst voor elkaar” is. Daarom is het nodig om stil te staan bij de overeenkomsten en niet de verschillen. Het is aandacht vragen voor verbinding. Op de site van de nationale theedrinkdag is er te vinden hoe je hieraan mee kunt doen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Crisis in Griekenland: sleutel naar de gulden?

Wie de afgelopen tijd op wat voor wijze dan ook het nieuws gevolgd heeft, kan het bijna niet gemist hebben: Griekenland zit in de financiële penarie, en de Europese Unie mag het gaan oplossen, en Nederland moet daar mogelijk een fiks steentje aan bijdragen.
Maar hoe is dit allemaal nu zo gekomen, en wat boeit het ons dat Griekenland er een rommeltje van gemaakt heeft. En is het een goed idee om de gulden misschien weer in te voeren? Morgen debateert de Tweede Kamer, en als opwarmertje staat er vandaag een Griekse Moussaka van economie en politiek op het menu.

Creatief Boekhouden
We weten dat de financiële gezondheid van Griekenland ernstig te wensen overlaat, maar hoe is het nou zover gekomen, wat is er misgegaan? Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, te beginnen met het aantal ambtenaren: 11 miljoen inwoners, anderhalf miljoen ambtenaren. En dat is veel.
Verder is een grote oorzaak te vinden in wel hele gunstige regelingen wat pensioen en vakantiegeld betreft. Pensioengeld in Griekenland komt niet uit een speciaal fonds, maar rechtstreeks uit de schatkist. Ook zijn de pensioenleeftijden van een aantal functies behoorlijk laag. Daar komt nog bij dat het vakantiegeld gemiddeld gelijk staat aan twee maanden salaris.
Het spreekt voor zich dat het een en ander organiseren in deze hoeken flink wat bezuinigingen op kan leveren. Maar de regering die dat gaat uitvoeren, maakt zichzelf niet bepaald populair bij de kiezers, waardoor hier in de praktijk de laatste jaren weinig van terecht gekomen is.
Toch is er vanuit de Europese Unie -waar Griekenland tenslotte deel van uitmaakt- ook druk uitgeoefend om actie te ondernemen: een van de afspraken van de Unie is immers dat ieder land maar een beperkt begrotingstekort mag hebben. Echter in plaats van de situatie aan te pakken, heeft Griekenland aan creatief boekhouden gedaan. Resultaat: er is niks veranderd, maar aan de EU-landen is de situatie rooskleuriger voorgesteld dan deze daadwerkelijk is.
Maar iedere leugen komt vroeg of laat uit, en uiteindelijk is Griekenland toch door de mand gevallen, nu de uitgaven zo hoog zijn opgelopen dat het land zijn schulden niet kan aflossen, waardoor het land zelfs failliet kan gaan…

Keihard bezuinigen
Voor ieder probleem bestaat natuurlijk een oplossing, maar bij grote problemen is die oplossing vaak pijnlijk en moeten er offers gebracht worden. Allereerst moet het tekort van Griekenland aangepakt worden, en daarvoor is geld nodig. Dat geld kan uit twee hoeken komen: de overige landen van de Europese Unie kunnen leningen verstrekken, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan dit doen.
Het IMF is een internationaal orgaan van de VN voor geldzaken, en een van die taken is het bieden van financiële hulp aan landen die dit nodig hebben. Een prima oplossing zou je dus zeggen. Toch was er binnen de EU een voorkeur om de situatie zonder IMF aan te pakken, pas na aandringen en een kritische houding van Duitsland en Nederland is ook het IMF erbij betrokken: de EU-landen leveren 80 miljard euro als noodlening over een periode van drie jaar, het IMF doet daar nog eens 30 miljard euro bovenop.
Voorwaarde is wel dat Griekenland keihard bezuinigt, nog strenger dan ze al hadden aangekondigd (30 miljard euro). Volgens het Griekse plan verliezen de ambtenaren hun dertiende en veertiende maand en andere toeslagen, en zelfs gepensioeneerden moeten inleveren. De Griekse burgers zelf zijn absoluut niet blij met de extreme bezuinigingen en offers die ze moeten brengen, en het land wordt dan ook al een aantal dagen geteisterd door stakingen. Toch zijn het noodzakelijke offers om  het land weer gezond te krijgen, onder toezicht van het IMF, die al de wens geuit heeft om zeker tien jaar in Griekenland toezicht te houden.
De SP vindt de hulp geen goed plan en vreest dat Griekenland nooit aan de strenge eisen kan voldoen; de partij pleit voor een schuldsanering waarbij een gedeelte van de schuld wordt kwijtgescholden.

Gulden
Behalve Griekenland zijn er ook sterke signalen uit Spanje en Portugal dat ook hier de begrotingstekorten aan het oplopen zijn, en dat eenzelfde scenario hier aan de horizon ligt. Het doemscenario is dat ook deze landen hun leningen niet meer kunnen betalen, en dat de Europese Unie en het IMF wederom moeten inspringen. Eerste reacties zijn dan ook om deze landen snel uit de Europese Unie te stoten, of er desnoods zelf uit te stappen; PVV-leider Geert Wilders pleit er zelfs voor om de Euro af te schaffen en de gulden weer in te voeren, en ook Rita Verdonk steunt die optie. Een optie die voor- en nadelen heeft. We hebben de politieke keuken even verlaten om onderzoek hiernaar te doen, maar kwamen eigenlijk vooral nadelen tegen.
Zo lopen de kosten om de gulden weer in te voeren in de miljarden, en heeft deze mogelijkheid alleen kans van slagen als Duitsland steun biedt. Ten opzichte van sterke valuta zoals bijvoorbeeld de Dollar loopt de gulden een groter risico, en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de import en export. Ook belangen van banken, pensioenfondsen en beleggers komen hierdoor in gevaar.
De voordelen die mensen opperen berusten vooral op gevoelskwesties: toen de gulden er was, was immers alles nog goedkoper. En het was toch “onze eigen munt”. Mensen die echter geloven dat alles met de invoering van de gulden weer goedkoper wordt, komen echter bedrogen uit: de prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn niet alleen het gevolg van het invoeren van de euro, maar ook van inflatie – en die inflatie blijft.
Om een zo volledig en neutraal mogelijk beeld te geven, willen we echter ook de voordelen van de invoering van de gulden toelichten. Omdat we met eigen speurwerk vrij weinig konden vinden, hebben we de PVV (Geert Wilders) per mail benaderd en hem verzocht toe te lichten welke voordelen hij hierin ziet. Helaas hebben we op het moment van publicatie nog geen antwoord ontvangen, maar zodra dit volgt zullen we hier ongetwijfeld op terugkomen.

Debat
Voorlopig ligt het economische speelballetje in ieder geval weer in politiek Den Haag. Op verzoek van PVV, SP en VVD is de Tweede Kamer teruggeroepen van reces om de Nederlandse bijdrage van de steun aan Griekenland te bespreken.
Het plan zou vrijdag al besproken worden, en naar verwachting goedgekeurd, maar de PVV wilde graag dat er ook gestemd zou worden, wat door SP en VVD gesteund werd. Naar verwachting zal de PVV ook een motie indienen om de Nederlandse noodhulp tegen te houden.
Het debat vindt plaats op vrijdag 7 mei vanaf kwart over tien ’s ochtends

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Broodje Cohen Verhaal

Vanavond werden in Rotterdam bij een partij-bijeenkomst de kandidaten van de PVV voor de verkiezingen officieel voorgesteld. Dit alles gebeurde in een besloten bijeenkomst met mensen die zich wel is waar op konden geven hiervoor, maar die wel vooraf door de PVV gescreend zijn.

Een van de onderdelen van de bijeenkomst was een toespraak van Geert Wilders, waarin hij opnieuw flink uithaalde in richtingen waarin hij al eerder fel van leer trok: richting het immigratie-beleid, richting de in zijn ogen linkse media, en ook opnieuw richting Job Cohen van de PvdA, naar wie hij fel uithaalde: Cohen was vooral een burgermeester voor allochtonen geweest, heeft geen ruggengraat, is een vriendje van de islam. Ook Mark Rutte van de VVD krijgt een tik mee: Een stem voor de VVD kan immers makkelijk een stem voor Job Cohen worden.

Leuk feitje komt van Fleur Agema, de nummer twee op de lijst: zij weet te vertellen dat de selectie van kandidaten voor de PVV al jaren geleden begonnen is, en dat een van de onderdelen het toen spelende TV programma Barend & Van Dorp was. Als training op debattechnieken werd dit programma nagespeeld, waarbij Wilders de rol van Jan Mulder voor zich nam.

Grappig laatste feitje uit de speech van Wilders vanavond is het noemen van het Broodje Cohen. Oplettende lezers hebben misschien al de ‘gerechten’ bovenaan de menukaart gezien, waarbij “Broodje Cohen” al een tijdje pronkt. Vandaag leerden we van Geert Wilders dat dit gerecht schijnbaar ook echt bestaat, volgens zijn eigen woorden op het Amsterdamse politiebureau, waarbij het zou gaan om “een broodje slap vlees”.
Of dit ook echt zo is of wellicht geen Broodje Cohen maar een broodje aap-verhaal hebben we nog niet kunnen bevestigen. Maar de keuze voor de benaming ‘Broodje Cohen’ in onze banner staat los van deze anekdote en is een naam die we zelf verzonnen hadden. Wellicht hadden we toch voor de Cohen Bleu moeten gaan..?

1 reactie

Opgeslagen onder PVV, Uncategorized

PVV partijprogramma: Agenda van Hoop en Optimisme, of Hoopvolle Beloften en Opportunisme?

Als laatste partij presenteerde de PVV, de Partij Voor de Vrijheid, vandaag haar verkiezingsprogramma. Natuurlijk is er altijd eentje die de eerste moet zijn, en daarmee is er ook altijd eentje die de laatste moet zijn. De PVV komt als laatste met haar programma dus, maar de charismatische Geert Wilders weet hier uiteraard een positieve draai aan te geven: “U kent ons als de partij van de goede manieren, daarom hebben wij eerst onze collega’s in de
gelegenheid gesteld hun programma’s te presenteren. Nu is het onze beurt en laten wij zien hoe
het wel moet.”

De speech gaat over in een verdedigende toon: De PVV wil wel snoeien in “allerlei linkse hobby’s”, maar krijgt hierbij een negatief advies van het Centraal Bureau, het instituut dat de economische delen van de partijprogramma voor alle partijen toetst. Ook aan dit feit geeft Wilders een politieke draai, door te suggereren dat het CPB niet bepaald neutraal is: de directeur is lid van PvdA, en het bureau werkt samen met “een of andere milieuclub”.

Maar natuurlijk gaat dit stuk niet over mooie worden en praatjes, maar over wat de partij in petto heeft voor Nederland, voor de kiezer. Een paar punten uit het programma…

Op het gebied van veiligheid:
* 900 miljoen euro wordt gereserveerd voor 10.000 extra agenten; niet om bonnen te schrijven maar voor de aanpak van criminelen. Ter aanvulling pleit de partij voor een invoering van minimumstraffen, voor drie zware geweldsmisdrijven wordt levenslang gerekend: het three-strikes-you’re-out beleid.
* Voor Niet-Nederlanders met verblijfsvergunning geldt een nog strenger beleid: een misdrijf begaan heeft als gevolg dat de overtreder het land wordt uitgezet;
* mensen worden volgens het strafrecht voor volwassenen berecht vanaf 16 jaar in plaats van vanaf 18 jaar
* taakstraffen en TBS worden afgeschaft
* minder privileges (TV, internet, mobiele telefoons, maximaal 1x per week luchten) voor gevangenen; een versoepeling hiervan volgt pas na langdurig goed gedrag.
* het oprichten van Heropvoedingskampen
* er wordt bezuinigd op reclassering

Op het gebied van immigratie:
* maximaal 1.000 asielzoekers per jaar
* een stop op immigranten uit islamitische landen
* immigranten hebben de eerste 10 jaar geen recht op een uitkering
* een wettelijk verbod op het generaal pardon

Op het gebied van zorg:
* 750 miljoen wordt gereserveerd voor 10.000 extra verzorgenden in verpleeg/verzorgingshuizen;
* 1 miljard euro wordt gereserveerd om een verhoging van het eigen risico naar 765 euro te voorkomen; deze blijft op 165 euro staan.
* medisch specialisten en topbestuurders worden met 200 miljoen euro gekort
* de huisarts gaat eenvoudige ziekenhuistaken uitvoeren
* geestelijke gezondheidszorg wordt teruggebracht

wat betreft de overheid en democratie:
* invoering van een bindend referendum
* officieren van justitie en rechters worden gekozen
* afschaffing Eerste Kamer
* het aantal Tweede Kamerleden wordt teruggebracht van 150 naar 100 leden
* 20% salarisverlaging voor bewindslieden, kamerleden en leden van het Europees Parlement
* politici gaan in de WW, ontvangen niet langer wachtgeld
* het UWV wordt afgeschaft: deze taken gaan naar de gemeente
* folders en overheidscommunicatie enkel in het Nederlands (of Fries)

overige punten:
* de AOW leeftijd blijft op 65
* geen beperkingen op koopzondagen
* afschaffen rookverbod
* kunstsubsidies worden afgeschaft
* islamitische scholen gaan dicht
* meer aandacht voor sport en bewegen in het onderwijs
* geen klimaatsubsidies; meer kerncentrales
* bezuinigen op de staatsomroep: slechts 1 publieke TV zender
* er wordt 2 miljard euro gereserveerd voor 5 jaar (400 miljoen per jaar) voor meer wegen en bredere wegen
* er komt geen kilometerheffing
* er komt een heffing op banken
* bezuinigen op “linkse hobby’s” (ontwikkelingshulp, Europa, staatsomroep, kunst)
* Geen JSF-aanschaf, minder internationale militaire operaties
* korting op budgetten voor gemeenten en provincies
* de islam is een ideologie en mag geen aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst
* een verbod op de Koran en de Boerkha; een belasting op hoofddoekjes
* een stop aan overheidspropaganda (bv anti-rook-spotjes)
* Aruba en de Nederlandse Antillen blijven niet langer onderdeel van Het Koninkrijk
* geen stemrecht voor Niet-Nederlanders
* bij fraude vervalt het recht op een uitkering
* alarmnummer 113 voor Dieren in Nood

Conclusies
Wat opvalt aan deze lijst en aan het programma zelf is dat er weinig concrete getallen genoemd worden: er wordt vooral genoemd hoeveel er uitgegeven gaat worden (bv 900 miljoen voor extra agenten), en er wordt gezegd waarop bezuinigd wordt.
Maar vrijwel nergens wordt concreet genoemd hoeveel er bezuinigd gaat worden, hoe ingrijpend die bezuinigingen zijn.

Kortom: een duidelijk programma met heldere punten, maar het financiële plaatje lijkt meer in nevelen gehuld dan de partijprogramma’s van CDA en PvdA. Hopelijk komt er nog een aanvulling op het programma met deze gegevens, zodat we definitief kunnen vaststellen of het programma inderdaad een “Agenda van Hoop en Optimisme” is, of toch een optimistisch ogende agenda vol “hoopvolle beloften en opportunisme”.

2 reacties

Opgeslagen onder PVV

De Linkse Hobbyisten

Linkse hobby’s. Het is een term waar we een paar jaar geleden nog nooit van gehoord hadden, maar die vandaag de dag steeds vaker opduikt. De kreet vindt zijn oorsprong bij Geert Wilders, waarmee hij doelt op de bezuinigingsmaatregelen die hij graag als eerste doorgevoerd zou zien worden, namelijk op zaken die in zijn ogen een verkwisting van overheidsgeld zijn. Wilders: “Het kabinet moet nu fors gaan snijden in al die linkse hobby’s, zoals de miljarden die worden uitgegeven aan de Europese Unie, ontwikkelingshulp, milieu- en kunstsubsidies, Vogelaarwijken, inburgering en ga zo maar door.”

De uitspraak van de PVV-leider is toch alweer zeker een jaar oud, maar wordt nog regelmatig aangehaald. Maar onlangs kwam het begrip “linkse hobby” op een hele andere manier in het nieuws, op een manier die een tegengeluid lijkt te vormen op de uitspraken van Wilders.

Linkse Hobbyisten
Een groep studenten van de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht, inmiddels bekend onder het pseudoniem De Linkse Hobbyisten, heeft speciale stickers met de tekst “Linkse Hobby” laten maken, die ze vervolgens geplakt hebben op zaken die als zodanig bestempeld kunnen worden. En ze staan niet alleen: mensen die enthousiast zijn over dit ludieke idee kunnen op hun website stickers aanvragen om zo zelf ook ‘linkse hobby’s te gaan bestickeren. Foto’s van de stickeracties zijn op de website terug te vinden.

Met hun stickeracties willen de Linkse Hobbyisten mensen aan het denken zetten, ze laten nadenken wat nu precies linkse hobby’s zijn, en wat er dus gaat verwijnen als Wilders het voor het zeggen heeft.

Hierbij noemen de Hobbyisten nadrukkelijk het belang van subsidies: deze zijn er immers om nieuwe ontwikkelingen en de creativiteit te stimuleren, om iedereen uit de maatschappij die daar iets mee wil doen daar ook de kans toe te geven. Zonder subsidies zijn die mensen afhankelijk van sponsoring en geldschieters, en daarmee van de meningen en goede danwel slechte bui van één of enkele personen. Daarmee gaan gelijke kansen verloren, en blijven mogelijkheden tot creativiteit en vernieuwing onbenut.

Wat is nu een linkse hobby?
Natuurlijk rijst dan de vraag wat een linkse hobby nu precies is: gaat het hier om de omschrijving zoals Wilders deze ooit bestempelde, of kan er een hele andere definitie aangegeven worden?

De Hobbyisten zelf hebben de term juist zo vaag mogelijk gelaten. In plaats daarvan willen ze dat mensen zelf aan de slag gaan, zelf proberen te bedenken wat nu wel als linkse hobby bestempeld kan worden, en wat dan weer niet. Op die manier worden mensen aan het denken gezet over de “linkse hobby’s” om zich heen, maar ook stimuleert het de creativiteit: het wordt immers een uitdaging om met nieuwe linkse hobby’s op de proppen te komen, die nog niet op de website afgebeeld staan, en om deze op een leuke en originele wijze in beeld te brengen.

Toekomstplannen
Of er in de toekomst nog andere, vergelijkbare acties komen, weten de Linkse Hobbyisten niet: er liggen op het moment geen concrete plannen op de plank, maar ze staan zeker open voor leuke ideeën.

In ieder geval zijn ze van plan om nog met hun stickeractie door te gaan zolang deze nog effect heeft, en zolang deze nog discussie aanwakkert en mensen stimuleert.

De schrijvers van De Politieke Menukaart hebben zelf ook een setje stickers aangevraagd, om hun eigen visie op “Linkse Hobby’s” uit te dragen, maar helaas waren deze op het moment van schrijven van dit artikel nog niet in ons bezit. Zodra de stickers binnen zijn en we in de gelegenheid zijn geweest om deze ook te gebruiken, zullen wij de resultaten uiteraard in dit weblog laten zien.

In ieder geval willen wij De Linkse Hobbyisten bedanken dat zij ons telefonisch te woord willen staan, en wensen hen nog veel succes met hun stickeractie.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen