Tagarchief: bezuinigingen

Bezuinigingen en houtkap in Nijmegen

Een tijdje terug waren de gemeenteraadsverkiezingen, en nu er alweer een aantal weken verstreken zijn, hebben de meeste gemeenten al coalities gevormd en hun eerste plannen op tafel gelegd. En dat is natuurlijk voor ons een prima gelegenheid om die plannen onder de loep te nemen om te kijken of de partijen zich een beetje houden aan hun partijprogramma. Ons oog viel op Nijmegen, waar het nieuwe college nu al stof doet opwaaien, in het bijzonder om twee zaken: de wijzigingen van voorzieningen van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, en de verkoop van het Nijmeegs deel van het natuurgebied Heumensoord.

Bezuinigingen
In Nijmegen is er sprake van een geld terug regeling. Hiermee kunnen mensen met een minimum inkomen geld terug krijgen voor deelname aan sport, culturele of sociale activiteiten die ze anders niet kunnen bekostigen. Dit is 69 euro per jaar per persoon. De huidige coalitie gaat deze regeling afschaffen. Dit levert 5 ton op. Dat is wel een bezuiniging op een doelgroep die het niet kan missen. Het gevolg hiervan zal zijn dat mensen moeilijker in staat zijn om contacten te onderhouden en de kans op isolement van deze mensen veel groter wordt. Ze stellen hier wel tegenover dat ze 1,5 ton gaan investeren om een sport en cultuurfonds binnen dezelfde doelgroep mogelijk te maken. Het geld hiervoor wordt vrijgemaakt door de gemeentelijke eigen bijdrage voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen te hervormen door rekening te houden met welke bijdragen ze al krijgen vanuit landelijk niveau. Dit is wederom 1.5 ton bezuinigd op kwetsbare doelgroepen die het vaak niet kunnen missen.

Verder worden ouderen nog meer gekort: ouderen reizen momenteel gratis in Nijmegen. In het coalitieakkoord staat dat hiermee door wordt gegaan, maar er zal gevraagd gaan worden om een eigen bijdrage van 20 euro per jaar om dit mogelijk te maken. Dit klinkt erg tegenstrijdig. Het openbaar vervoer wordt toegankelijker gemaakt voor gehandicapten door de bushaltes te verhogen. Er wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd om dit te realiseren. Hier staat tegenover dat de vervoersvergoeding van deze doelgroep verlaagd wordt van 500 naar 400 euro per persoon. De vraag is hoe effectief dit gaat zijn aangezien er veel gehandicapten zijn die zelfs met verhoogde bushaltes niet met het OV kunnen reizen. Deze mensen verliezen nu wel een vijfde van hun huidige budget.

Houtkap in Heumensoord
Verder heeft het college van Nijmegen de wens om het Nijmeegse deel van het bosrijke Heumensoord te verkopen aan Natuurmonumenten en waterleidingbedrijf Vitens. Een opvallende stap voor een coalitie waar Groen Links deed van uitmaakt, want deze verkoop geeft ruim baan aan het project Heiderijk om een deel van het bosgebied te kappen. SP fractievoorzitter Hans van Hooft spreekt in zijn weblog van 300 hectare. Toen wij dit nieuws vernamen, zijn we zelf verder gaan graven, om te kijken of ons groene gerecht stiekum toch rechts op de politieke menukaart hoort, in plaats van links.

Het volledige verhaal blijkt, zoals met eigenlijk alle politieke spelletjes, wat ingewikkelder te liggen. De verkoop blijkt deel uit te maken van een plan dat al langer bestaat, Project Heiderijk. De initiatiefnemers willen met de houdkap ruimte maken voor heide, die afzonderlijke heidegebieden met elkaar verbindt. Deze situatie zou vergelijkbaar zijn met het heidegebied honderd jaar geleden (maar aan de andere kant was het 150 jaar geleden weer bosgebied). Een ruimer heidegebied geeft bovendien de diersoorten die hier leven (bv. de gladde slang en de zandhagedis) meer leefruimte en helpt de soorten in stand te houden.
Maar de houdkap heeft wel tot gevolg dat er een ernstige ingreep gaat plaatsvinden in de huidige natuur. Daar komt ook nog eens bij dat er al sinds een paar jaren al (met vergunning) gekapt wordt in het gebied in en om Heumensoord, en dat de daarbij opgestelde regels niet altijd even trouw worden nageleefd. Zo is er flink wat meer houtkap geweest als waar de vergunning voor geldt. Tevens is er meer geplagd (*) dan toegestaan volgens de vergunning.

Na het bekendmaken van de plannen rondom Heumensoord is SP Nijmegen een protestactie gestart “Red het bos!”, onder andere door het oprichten van een actie-website, flyeren, en meer. Ook de VVD ziet liever dat Heumensoord in zijn huidige staat blijft bestaan en heeft zich hierbij aangesloten.

Al met al is er genoeg ophef rondom het nieuwe college van Nijmegen, en het zal nog wel even duren voordat de rust weer zal terugkeren. Laten we hopen dat ook in Heumensoord de rust snel weer terugkeert, want of het nu een bos blijft of heide wordt, het is nog altijd een natuurgebied, en natuur moet natuurlijk niet teveel verstoord worden.

(*) Plaggen is het verwijderen van de voedselrijke bodemlaag van bladafval e.d., om de grond zo minder vruchtbaar te maken zodat er alleen maar heide groeit.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Hoe sociaal is het sociaal leenstelsel?

Er is al een tijd een discussie gaande over het afschaffen van de basisbeurs voor studenten en deze te vervangen door het invoeren van een sociaal leenstelsel. Dit idee is van oorsprong afkomstig van de PvdA en lijkt nu steeds meer steun te krijgen van andere politieke partijen. Hoog tijd om het begrip sociaal leenstelsel eens te onderzoeken.

Momenteel krijgen studenten hun basisbeurs betaalt door de overheid. Nu er flink bezuinigd moet worden, wordt het dus aanzienlijk aantrekkelijker om deze gift om te zetten in een lening. Dit betekent dat de student het geld van de overheid kan lenen en dat dit bedrag later op een eerlijke manier terug betaald kan worden. Met eerlijk wordt bedoeld dat hoeveel je terug betaalt afhankelijk is van hoeveel je verdient, na draagkracht dus. Hierdoor is de einddatum van de lening flexibel. Het invoeren van het sociaal leenstelsel geldt alleen voor het hoger onderwijs, dit is het HBO en de Universiteit. Voor het MBO geldt het dus niet.

De overheid kan veel besparen als het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. In 2008 gaf de overheid 1 miljard euro uit aan de prestatiebeurs. Dit is de basisbeurs en de aanvullende beurs samen. Overigens wilt de PvdA de aanvullende beurs wel laten bestaan zodat studenten uit gezinnen met lagere inkomens ook kunnen gaan studeren. De PvdA geeft ook aan dat de inkomsten die ontstaan door het invoeren van het sociaal leenstelsel worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De SP is tegen het sociaal leenstelsel. “Het sociaal leenstelsel klinkt wel heel mooi, maar is eigenlijk helemaal niet zo sociaal”. Zo vertelde Wouter Groot Koerkamp. Als je de studiefinanciering afschaft dan komen alle kosten bij de student zelf terecht. Hierdoor zal bijna 1/3 van de jongeren niet meer gaan studeren. De studenten zijn bang om een torenhoge studieschuld aan te gaan, de lening kan namelijk oplopen tot 30.000 euro. De drempel om te gaan studeren wordt dus veel hoger voor studenten met minder geld en dit heeft als gevolg dat veel mensen een minder goede baan zullen hebben in de toekomst.

De SP snapt ook wel dat er bezuinigd moet worden, maar wil dit niet op het onderwijs doen. Bij elke bezuigingsronde tot nu toe worden de studenten weer de dupe. De SP vindt dat het geld dit keer ergens anders vandaan moet komen.

Overigens zit er wel een verklaring achter de verschillende opvattingen over het sociaal leenstelsel. Partijen als PvdA en VVD zien onderwijs als een investering in jezelf en daarom mag het je als persoon dan ook wat kosten. Met de invoering van het sociaal leenstelsel hoeft de bakker niet langer de opleiding van de dokter te betalen. De SP ziet dit anders: De hele samenleving heeft baat bij hoger opgeleiden. “De bakker op de hoek heeft net zoveel baat bij een dokter, net zoals de dokter baat heeft bij het brood van de bakker”, aldus Groot-Koerkamp. Omdat de hele samenleving er baat bij heeft, is het normaal dat de hele samenleving ook bijdraagt aan de studiekosten en dat de overheid daarvoor garant staat.

Op de website van de SP staat een petitie om de studiefinanciering te behouden. Mocht je de mening van de SP delen, teken dan de petitie zodat de SP zich hard kan maken voor het behoud van de basisbeurs.

Ik wil graag Wouter Groot Koerkamp bedanken voor zijn bijdrage aan dit artikel. Ik vind het een erg prettige ervaring om te merken dat de SP erg toegankelijk is voor de burger en vond het een verhelderend gesprek.
Ook wil ik de persvoorlichter van de PvdA bedanken voor het verduidelijken van de vragen die nog openstonden. Ik ben hiermee erg geholpen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder bezuinigingen, PvdA, SP

Bezuinigingen in de zorg

De ambtelijke werkgroepen hebben forse bezuinigingsvoorstellen gedaan, zo ook binnen de zorg. Nu is de politiek aan zet welke van deze maatregelen er doorgevoerd gaan worden en welke niet. Aangezien alle grote partijen inmiddels hun partijprogramma gepresenteerd hebben, leek het me de moeite waard om te vergelijken hoe de partijen op een paar bezuinigingsvoorstellen inspringen.

De volgende punten zijn met elkaar vergeleken:
– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
– Het beperken van het basiszorgpakket
– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

Helaas blijkt het een behoorlijke uitdaging om concrete informatie uit de partijprogramma’s te halen. Over het eigen risico is nog wel het een en ander te vinden, maar informatie over de plannen met het basiszorgpakket was niet in alle partijprogramma’s terug te vinden. Over de eigen bijdrage voor de huisarts wordt nog minder gepubliceerd. Momenteel zijn we bezig om deze informatie via andere bronnen te bemachtigen. Echter is het wel belangrijk dat dit betrouwbare bronnen zijn. Denk hierbij aan de website van een partij, via mail of telefoon. Uiteraard hebben de mensen achter de partijen het heel erg druk dus antwoord laat vaak even op zich wachten en dit is heel begrijpelijk. Er is ook al veel wel bekend en daarom willen we onze lezers ook niet te lang laten wachten. We blijven zoeken naar de informatie en dit artikel aanvullen als deze beschikbaar komt. Hopelijk kunnen we alle open plekken snel opvullen.

PvdA:
De PvdA zegt onder andere in hun verkiezingsprogramma het volgende: “De overheid moet garant staan voor toegankelijke en goede zorg. Niet omzet, niet winst, maar de belangen van patiënten en cliënten moeten leidend zijn.”

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Hierover zegt de PvdA dat ze terughoudend zijn met eigen bijdragen, en als ze er zijn, dan worden ze inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De PvdA vindt dat er ieder jaar opnieuw kritisch gekeken moet worden naar het zorgpakket en dat de overheid hierin moet sturen en niet de markt. Hierdoor worden toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit gegarandeerd. Er staat echter niet duidelijk in of er plannen zijn om te beperken en zo ja, op welke vlakken.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Helaas kon ik hierover niks concreets terugvinden in het programma, maar na even zoeken vond ik op de website van de PvdA dat ze er op tegen zijn.

CU
De CU wil dat het geld zoveel mogelijk bij het bed van de zorgbehoevende terecht komt. De partij vindt dat de overheid de verantwoording moet dragen voor de besteding van het geld.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De CU stelt dat het eigen risico inkomstenafhankelijk moet zijn en is hier heel concreet in. 200 euro voor de laagste inkomens, 400 voor de middeninkomens en voor de hoogste inkomens 600 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De CU wilt dat de risico’s die niet gebruikelijk zijn gedekt worden door het basispakket en dat de mensen zelf betalen voor de kosten die “bij het leven horen”. Concrete voorbeelden die genoemd worden zijn: de anticonceptiepil voor jongeren boven de 21 jaar, dieetvoeding en “lifestyle geneesmiddelen”. Zorg die gericht is op verlichting en verzorging wordt juist in het basispakket opgenomen.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

VVD:
De VVD wil voorkomen dat de kwetsbare mensen de dupe worden van de sterk stijgende kosten in de gezondheidszorg. De VVD wil de zorg kleinschalig, persoonsgericht en toegankelijk houden.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
De VVD vindt een eigen risico van 775 euro te veel, ze willen het eigen risico verhogen tot 300 euro.

– Het beperken van het basiszorgpakket
De VVD kiest voor een kleiner basispakket waarbij zaken die niet op genezing zijn gericht, buiten het pakket vallen. Ze geven geen concrete voorbeelden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
De VVD is tegen een eigen bijdrage voor de huisarts. Ze willen wel de huisarts onder het eigen risico onderbrengen.

CDA:
Het CDA staat voor een kwalitatief goede gezondheidszorg. Sleutelwoorden hierbij zijn solidariteit, toegankelijkheid, menslievendheid, barmhartigheid en respectvolle behandeling.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het CDA wil het eigen risico beter gaan vormgeven. Er staat niet concreet bij hoe ze dit willen gaan doen.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

SP:
De SP hecht veel waarde aan gezondheid en zijn bereid om daarin te investeren. Ze willen niet dat er een tweedeling komt in de zorg; dus goede zorg voor de mensen met hoge inkomens en slechte zorg voor de rest.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt niet verhoogd en op termijn afgeschaft.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek

D66:
“Goede zorgverlening is volgens D66 opgebouwd langs drie lijnen: zorgzaam, zinnig en zuinig.” De patiënt staat te allen tijde centraal in de zorgverlening. Iedereen moet toegang hebben tot goede basiszorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
D66 wilt het eigen risico gaan afschaffen. Ze willen dan een eigen bijdrage gaan invoeren van 10% van elke zorgrekening. D66 denkt dat dit mensen bewuster maakt van eigen keuzemogelijkheden verbonden aan kwaliteit en kosten. Wel wilt D66 een inkomstenafhankelijk maximum hieraan zetten en voor chronisch zieken moet er een passende oplossing worden gevonden.

– Het beperken van het basiszorgpakket
Zorg die niet noodzakelijk is gaat uit het basispakket. D66 geeft geen concrete voorbeelden wat dit gaat zijn, maar wilt wel zorg, wonen, verblijf en service gaan scheiden.

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
Het huisartsenbezoek is uitgesloten van de eigen bijdrage.

GroenLinks
Deze partij staat voor zorg op maat. “Goede zorg is een basisbehoefte die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moet zijn.” De overheid bewaakt de kwaliteit en winst maken hoort niet thuis in de zorg.

– De verhoging van het eigen risico tot 775 euro
Het eigen risico wordt inkomstenafhankelijk.

– Het beperken van het basiszorgpakket

– Een eigen bijdrage van vijf euro voor huisartsen bezoek
In het partijprogramma konden we hier niks over vinden. Op de site van GroenLinks vonden we wel een artikel waarin staat dat van een eigen bijdrage voor de huisarts de meest kwetsbare mensen de dupe worden. We concluderen hieruit dat GroenLinks erop tegen is.

PVV
De PVV heeft het verkiezingsprogramma nog niet online staan. We proberen om via andere bronnen de informatie te achterhalen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder bezuinigingen

immigratiebeleid: 6 – 10 miljard euro per jaar?

Vanochtend schreeuwden alle landelijke media het van de daken: immigratie kost ruim 6 tot 10 miljard per jaar! In 2009 heeft de PVV onderzoek laten doen naar de jaarlijkse kosten van de immigratiestromen, na hierover kamervragen gesteld te hebben aan Minister Van der Laan, die hier destijds verantwoordelijk voor was. Hoewel Minister van der Laan later dat jaar aangaf de vragen beantwoord te hebben in een brief van 20 kantjes, heeft de PVV destijds toch een onderzoek gelast bij een onafhankelijk instituut, waarvan de partij dus nu de resultaten bekend maakt.

Volgens Wilders blijkt uit het onderzoek dat iedere migrant de maatschappij tonnen kost, en dat de kosten naar verwachting hoger zullen uitvallen, omdat deze resultaten gebaseerd zijn op slechts 20.000 niet-westerse allochtonen. Volgens Wilders ligt hier daarom een grote kans om een eerste stap te zetten in een land dat ongeveer 29 miljard euro moet bezuinigen, en hij pleit hierbij voor een volledige immigratiestop, en voegt daaraan toe dat bij deze manier van bezuinigingen geen individuen worden geschaad, omdat er niemand uitgezet wordt: er komen alleen geen nieuwe mensen meer bij.

De informatie die nu bekend is gemaakt, is vanochtend gepubliceerd in de Telegraaf, gebaseerd op informatie van Nyfer (www.nyfer.nl), het instituut dat het onderzoek verricht heeft. Nyfer zelf wil op het moment de cijfers ontkennen noch bevestigen, dus het is lastig napluizen waardoor dit getal zo hoog uitvalt: Zijn er bijvoorbeeld hoge materiaalkosten, of is het het ambtenarenapparaat dat zo hoog uitvalt? Of gaat het om meer concrete uitgaven zoals de huisvesting van asielzoekers?

Dat er in deze hoek gesneden kan worden is echter iets wat vast lijkt te staan, maar of een volledige migratiestop daarbij het antwoord is, dat valt nog te bezien. Zoals gezegd stelt Wilders dat er geen individu gekrenkt wordt; misschien niet direct, maar wellicht wel indirect, door gezinsherenigingen tegen te houden. En hoe zit het met politieke vluchtelingen? Zonder toevluchtsoord worden die mensen gedwongen om in gevaarlijke gebieden te blijven leven, soms zelfs met de dood tot gevolg. Ook dat zijn zaken die bij het immigratievraagstuk niet onbelicht moeten blijven, en zeker net zo hard meetellen als de keiharde euro.

In een latere reactie geeft het insituut Nyfer aan dat ze het vervelend vinden dat dit bericht in de media is gekomen, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Zij gaan ervan uit dat de berichtgeving van Wilders gebaseerd is op een grove schatting van hemzelf en zijn partij. Pas later zal dus blijken of deze gegevens over het immigratiebeleid enigszins kloppen, of dat het hier om een politieke stuntkreet gaat. Wordt vervolgd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder nieuwsbericht, PVV