Categorie archief: algemeen

De schaduwkamer

Met ons blog proberen wij politiek makkelijker te maken voor de mensen en zo politiek toegankelijker te maken voor iedereen. Maurice de Hond heeft nu een initiatief genomen met een soortgelijk doel namelijk de schaduwkamer. Via de website schaduwkamer.nl kunnen mensen stemmen over zaken die in de tweede kamer behandeld worden. Er wordt dan gepeild hoe de burgers tegenover een bepaald besluit staan en hiermee worden mensen meer betrokken bij wat er speelt in de politieke keuken. Het is natuurlijk niet zo dat de deze stemmen echt tellen bij een besluit maar het is wel een manier om de meningen van mensen te peilen. Dit is de eerste keer dat meningen op een makkelijke manier kenbaar gemaakt kunnen worden zodat mensen zich meer gehoord en betrokken voelen bij de politiek.

Hoe werkt het?
Als je lid wordt van de schaduwkamer dan krijg je in de kamer een zetel in de fractie van de politieke partij waar jij op gestemd hebt op 9 juni. Je kunt dan stemmen over zaken die ze momenteel in de kamer aan het behandelen zijn. Je kunt dit doen via internet, via je telefoon of via Hyves. Met de resultaten is er direct te zien wat de partijen in de tweede kamer gestemd hebben en hoeveel mensen van hun achterban in de schaduwkamer het hiermee eens zijn. Politici krijgen ook de kans om hun standpunten toe te lichten met een tekst van 100 woorden of een filmpje van maximaal een minuut.

Op deze manier hopen Maurice de Hond en de deelnemers van de Tweede Kamer om de politiek dichter bij de burger te brengen en actief te betrekken bij standpunten die op dat moment spelen. Het is een vrij jong initiatief, de Schaduwkamer is pas sinds 16 juni geopend, dus of het goed gaat uitpakken zal nog moeten blijken. Maar de schrijvers van De Politieke Menukaart stemmen in ieder geval mee, alleen verklappen we nog niet voor welke partijen. En jij misschien ook? Er zijn nog genoeg zetels beschikbaar in De Schaduwkamer…

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Een nieuw menu

De strijd is gestreden en het politieke stof is langzaam neergedwarreld. Na maandenlang ingredienten verzamelen stonden er maar liefst negentien gerechten op de Politieke Menukaart, negentien gerechten om uit te kiezen. En nu bekend is welke gerechten het meest populair zijn, is het de taak van de formateur-koks om tot een stevige, volledige maaltijd te komen: eentje die goed vult, eentje die lang houdbaar is en toch lekker smaakt, en eentje die er ook nog smakelijk uitziet. Het samenstellen is begonnen…

Al vroeg op de avond werd al duidelijk dat er grote verschuivingen met grote gevolgen  aankwamen. De Spare Rutte (VVD) bleek uitermate populair, heel close gevolgd door het Broodje Cohen (PvdA). De Balkenende Speciaal (CDA) bleek veel minder geliefd dan gedacht, en kok Balkenende hield daarom dan ook de eer aan zichzelf en trok zich diezelfde avond nog terug. De Kip Roemer, Filet du Femke, de Pechtold DeLuxe, ze deden het allemaal goed, maar geen van allen groeit zo sterk als de Wilders uit de Jus, en ondanks de controversiele ingredienten van dit gerecht, lijkt diens populariteit onmiskenbaar.
De Rouvoet salade bleek iets minder populair geworden, de naamloze creatie van de SGP bleef even sterk, en ook het vegetarische gerecht Thieme Tricolore bleef even populair als voorheen. Van de Verdonk Braadslee is niks meer vernomen, bijna niemand bleek deze te lusten…
Lastig combineren
Nu de populairste gerechten bekend zijn, is het tijd om een werkbaar menu samen te stellen. Coalitie-vorming dus. Traditiegetrouw mag de grootste smaakmaker hierin het voortouw nemen, en dus staat Mark Rutte al te popelen om met de diverse partijen om de tafel te gaan zitten, overeenkomsten te bespreken en compromissen te sluiten waar er verschillen liggen.
Het vormen van een stevige coalitie zal lastig worden, juist omdat er zoveel verschillen zijn. Geert Wilders heeft vooraf al flink water bij de wijn gedaan door het verhogen van de AOW-leeftijd niet meer als breekpunt te bestempelen, dit volhouden had een combinatie van PVV met andere partijen nagenoeg onmogelijk gemaakt. Aan de andere kant breekt Wilders hiermee meteen al zijn eerste belofte aan de kiezer.
Met het benoemen van Maxime Verhagen tot fractievoorzitter van het CDA lijkt de deur voor een rechtse coalitie (CDA-PVV-VVD) al open te staan, behoudend en bezuinigend. Maar er zijn meer opties Een combinatie van VVD, PvdA, GroenLinks en D66 lijkt een andere optie, maar VVD en PvdA zullen lastig kunnen samenwerken, en waarschijnlijk dat deze combinatie Rutte zijn welbegeerde Hypotheekrenteaftrek zal kosten (al zal dat als een aanvaardbaar verlies gezien worden).
Een derde optie komt pas ter sprake als de VVD geen coalitie kan vormen, namelijk een regering van PvdA, CDA, D66 en SP: een sociaal kabinet. Maar ook de kans op deze combinatie lijkt klein, want na de explosie van Balkenende III zijn de verhoudingen tussen PvdA en CDA tot aan het vriespunt bekoeld.
Experimenteren
De tijd zal leren welke uitkomst er gevonden wordt, en of deze stand zal houden op de nieuwe menukaart. Ondertussen wordt er in ieder geval volop met smaken en combinaties geexperimenteerd, door hier en daar een ingredient toe te voegen of te verwijderen en nieuwe smaken te combineren. Nu is het afwachten of het resultaat eetbaar en goed te verteren gaat zijn.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Aandacht voor saamhorigheid

Geert Wilders en de PVV; je kunt niet om ze heen, de media is er vol van. Hij valt op door zijn duidelijke en soms harde uitspraken en one-liners die blijven hangen. Wilders heeft omdat hij een simpele boodschap uitdraagt veel medestanders weten te krijgen maar uiteraard ook tegenstanders. Er loopt momenteel een solidariteitsactie tegen het gedachtegoed van Geert Wilders en een actie om de saamhorigheid te vergroten.

Geert, spreekt niet voor mij
Deze campagne heeft als doel om mensen een kans te geven zich openlijk uit te spreken tegen Geert Wilders. Het gaat erom dat deze mensen doormiddel van het dragen van een siliconen polsbandje naar hun medemensen duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de uitspraken van Wilders. Deze mensen dragen hiermee uit dat ze zijn voor een gelijke behandeling van alle mensen ongeacht hun geloof of afkomst.

Naast deze polsbandjes die te bestellen zijn op de site, kunnen mensen deze boodschap ook verkondigen via Twitter, Hyves en Facebook om zo uit de internet anonimiteit te stappen en mensen te laten zien waar ze voor staan. Het is overigens niet de bedoeling van deze actie om Wilders de mond te snoeren. Ook hij heeft recht op zijn eigen mening. Dit is puur een manier om voor het merendeel van de Nederlanders (allochtoon of autochtoon) die het niet eens zijn met Wilders dit ook te uiten en te laten weten “ik accepteer jou”.

Nationale theedrinkdag
Op 30 mei wordt er een nationale theedrinkdag georganiseerd voor verbinding, samen leven en samen doen. Er is voor thee gekozen omdat thee drinken binnen vrijwel alle culturen staat voor een “verbindend moment”, “rust en onspanning”, “samenzijn” en andere zaken waarin delen en saamhorigheid centraal staan. Deze actie is opgezet omdat het lijkt dat er in Nederland steeds meer “angst voor elkaar” is. Daarom is het nodig om stil te staan bij de overeenkomsten en niet de verschillen. Het is aandacht vragen voor verbinding. Op de site van de nationale theedrinkdag is er te vinden hoe je hieraan mee kunt doen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Crisis in Griekenland: sleutel naar de gulden?

Wie de afgelopen tijd op wat voor wijze dan ook het nieuws gevolgd heeft, kan het bijna niet gemist hebben: Griekenland zit in de financiële penarie, en de Europese Unie mag het gaan oplossen, en Nederland moet daar mogelijk een fiks steentje aan bijdragen.
Maar hoe is dit allemaal nu zo gekomen, en wat boeit het ons dat Griekenland er een rommeltje van gemaakt heeft. En is het een goed idee om de gulden misschien weer in te voeren? Morgen debateert de Tweede Kamer, en als opwarmertje staat er vandaag een Griekse Moussaka van economie en politiek op het menu.

Creatief Boekhouden
We weten dat de financiële gezondheid van Griekenland ernstig te wensen overlaat, maar hoe is het nou zover gekomen, wat is er misgegaan? Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen, te beginnen met het aantal ambtenaren: 11 miljoen inwoners, anderhalf miljoen ambtenaren. En dat is veel.
Verder is een grote oorzaak te vinden in wel hele gunstige regelingen wat pensioen en vakantiegeld betreft. Pensioengeld in Griekenland komt niet uit een speciaal fonds, maar rechtstreeks uit de schatkist. Ook zijn de pensioenleeftijden van een aantal functies behoorlijk laag. Daar komt nog bij dat het vakantiegeld gemiddeld gelijk staat aan twee maanden salaris.
Het spreekt voor zich dat het een en ander organiseren in deze hoeken flink wat bezuinigingen op kan leveren. Maar de regering die dat gaat uitvoeren, maakt zichzelf niet bepaald populair bij de kiezers, waardoor hier in de praktijk de laatste jaren weinig van terecht gekomen is.
Toch is er vanuit de Europese Unie -waar Griekenland tenslotte deel van uitmaakt- ook druk uitgeoefend om actie te ondernemen: een van de afspraken van de Unie is immers dat ieder land maar een beperkt begrotingstekort mag hebben. Echter in plaats van de situatie aan te pakken, heeft Griekenland aan creatief boekhouden gedaan. Resultaat: er is niks veranderd, maar aan de EU-landen is de situatie rooskleuriger voorgesteld dan deze daadwerkelijk is.
Maar iedere leugen komt vroeg of laat uit, en uiteindelijk is Griekenland toch door de mand gevallen, nu de uitgaven zo hoog zijn opgelopen dat het land zijn schulden niet kan aflossen, waardoor het land zelfs failliet kan gaan…

Keihard bezuinigen
Voor ieder probleem bestaat natuurlijk een oplossing, maar bij grote problemen is die oplossing vaak pijnlijk en moeten er offers gebracht worden. Allereerst moet het tekort van Griekenland aangepakt worden, en daarvoor is geld nodig. Dat geld kan uit twee hoeken komen: de overige landen van de Europese Unie kunnen leningen verstrekken, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan dit doen.
Het IMF is een internationaal orgaan van de VN voor geldzaken, en een van die taken is het bieden van financiële hulp aan landen die dit nodig hebben. Een prima oplossing zou je dus zeggen. Toch was er binnen de EU een voorkeur om de situatie zonder IMF aan te pakken, pas na aandringen en een kritische houding van Duitsland en Nederland is ook het IMF erbij betrokken: de EU-landen leveren 80 miljard euro als noodlening over een periode van drie jaar, het IMF doet daar nog eens 30 miljard euro bovenop.
Voorwaarde is wel dat Griekenland keihard bezuinigt, nog strenger dan ze al hadden aangekondigd (30 miljard euro). Volgens het Griekse plan verliezen de ambtenaren hun dertiende en veertiende maand en andere toeslagen, en zelfs gepensioeneerden moeten inleveren. De Griekse burgers zelf zijn absoluut niet blij met de extreme bezuinigingen en offers die ze moeten brengen, en het land wordt dan ook al een aantal dagen geteisterd door stakingen. Toch zijn het noodzakelijke offers om  het land weer gezond te krijgen, onder toezicht van het IMF, die al de wens geuit heeft om zeker tien jaar in Griekenland toezicht te houden.
De SP vindt de hulp geen goed plan en vreest dat Griekenland nooit aan de strenge eisen kan voldoen; de partij pleit voor een schuldsanering waarbij een gedeelte van de schuld wordt kwijtgescholden.

Gulden
Behalve Griekenland zijn er ook sterke signalen uit Spanje en Portugal dat ook hier de begrotingstekorten aan het oplopen zijn, en dat eenzelfde scenario hier aan de horizon ligt. Het doemscenario is dat ook deze landen hun leningen niet meer kunnen betalen, en dat de Europese Unie en het IMF wederom moeten inspringen. Eerste reacties zijn dan ook om deze landen snel uit de Europese Unie te stoten, of er desnoods zelf uit te stappen; PVV-leider Geert Wilders pleit er zelfs voor om de Euro af te schaffen en de gulden weer in te voeren, en ook Rita Verdonk steunt die optie. Een optie die voor- en nadelen heeft. We hebben de politieke keuken even verlaten om onderzoek hiernaar te doen, maar kwamen eigenlijk vooral nadelen tegen.
Zo lopen de kosten om de gulden weer in te voeren in de miljarden, en heeft deze mogelijkheid alleen kans van slagen als Duitsland steun biedt. Ten opzichte van sterke valuta zoals bijvoorbeeld de Dollar loopt de gulden een groter risico, en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de import en export. Ook belangen van banken, pensioenfondsen en beleggers komen hierdoor in gevaar.
De voordelen die mensen opperen berusten vooral op gevoelskwesties: toen de gulden er was, was immers alles nog goedkoper. En het was toch “onze eigen munt”. Mensen die echter geloven dat alles met de invoering van de gulden weer goedkoper wordt, komen echter bedrogen uit: de prijsstijgingen van de afgelopen jaren zijn niet alleen het gevolg van het invoeren van de euro, maar ook van inflatie – en die inflatie blijft.
Om een zo volledig en neutraal mogelijk beeld te geven, willen we echter ook de voordelen van de invoering van de gulden toelichten. Omdat we met eigen speurwerk vrij weinig konden vinden, hebben we de PVV (Geert Wilders) per mail benaderd en hem verzocht toe te lichten welke voordelen hij hierin ziet. Helaas hebben we op het moment van publicatie nog geen antwoord ontvangen, maar zodra dit volgt zullen we hier ongetwijfeld op terugkomen.

Debat
Voorlopig ligt het economische speelballetje in ieder geval weer in politiek Den Haag. Op verzoek van PVV, SP en VVD is de Tweede Kamer teruggeroepen van reces om de Nederlandse bijdrage van de steun aan Griekenland te bespreken.
Het plan zou vrijdag al besproken worden, en naar verwachting goedgekeurd, maar de PVV wilde graag dat er ook gestemd zou worden, wat door SP en VVD gesteund werd. Naar verwachting zal de PVV ook een motie indienen om de Nederlandse noodhulp tegen te houden.
Het debat vindt plaats op vrijdag 7 mei vanaf kwart over tien ’s ochtends

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Uitleg over Wob-verzoek

Wob staat voor Wet openbaarheid bestuur. Dit houdt in dat een burger informatie kan opvragen bij de overheid. Het doel is dat de burger zo beter kan deelnemen aan de democratie en de besluiten die de overheid maakt. Iedereen kan via een Wob-verzoek informatie krijgen over elke bestuurlijke aangelegenheid (beleid). Het is een erg laagdrempelige manier voor de burger om informatie te krijgen want er kan via e-mail, brief, telefoon en zelfs sms een Wob-verzoek ingediend worden. De enige eisen zijn dat de informatie beschikbaar moet zijn bij een bestuursorgaan, dus dat de informatie is vastgelegd. Ook geluidsbanden, films en foto’s vallen hieronder. Een Wob-verzoek moet gedaan worden bij een bestuursorgaan, bijvoorbeeld bij de gemeente en het onderwerp van het verzoek moet duidelijk zijn. Bestuursorganen hebben een doorzendplicht. Dit betekent dat het verzoek doorgestuurd moet worden naar de juiste plek als de informatie op de verkeerde plek in aangevraagd. Er moet binnen twee weken antwoord komen. Dit kan nog met twee weken verlengd worden. Hier moet de aanvrager wel van op de hoogte worden gesteld.

Een Wob-verzoek indienen is vanaf heden kosteloos. Gemeenten wierpen een financiële drempel op door leges te vragen. Dit zijn kosten die de burger betaalt voor bepaalde diensten die de gemeente levert. Dit is voor het indienen van een Wob-verzoek niet toegestaan, zo besloot de rechtbank in Den Haag deze week. Door deze uitspraak blijft de Wob laagdrempelig en kunnen bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten informatie boven tafel blijven halen. Ook kunnen inwoners van een gemeente het gemeentebestuur nu beter controleren.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder algemeen

Bezuinigingen en houtkap in Nijmegen

Een tijdje terug waren de gemeenteraadsverkiezingen, en nu er alweer een aantal weken verstreken zijn, hebben de meeste gemeenten al coalities gevormd en hun eerste plannen op tafel gelegd. En dat is natuurlijk voor ons een prima gelegenheid om die plannen onder de loep te nemen om te kijken of de partijen zich een beetje houden aan hun partijprogramma. Ons oog viel op Nijmegen, waar het nieuwe college nu al stof doet opwaaien, in het bijzonder om twee zaken: de wijzigingen van voorzieningen van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, en de verkoop van het Nijmeegs deel van het natuurgebied Heumensoord.

Bezuinigingen
In Nijmegen is er sprake van een geld terug regeling. Hiermee kunnen mensen met een minimum inkomen geld terug krijgen voor deelname aan sport, culturele of sociale activiteiten die ze anders niet kunnen bekostigen. Dit is 69 euro per jaar per persoon. De huidige coalitie gaat deze regeling afschaffen. Dit levert 5 ton op. Dat is wel een bezuiniging op een doelgroep die het niet kan missen. Het gevolg hiervan zal zijn dat mensen moeilijker in staat zijn om contacten te onderhouden en de kans op isolement van deze mensen veel groter wordt. Ze stellen hier wel tegenover dat ze 1,5 ton gaan investeren om een sport en cultuurfonds binnen dezelfde doelgroep mogelijk te maken. Het geld hiervoor wordt vrijgemaakt door de gemeentelijke eigen bijdrage voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen te hervormen door rekening te houden met welke bijdragen ze al krijgen vanuit landelijk niveau. Dit is wederom 1.5 ton bezuinigd op kwetsbare doelgroepen die het vaak niet kunnen missen.

Verder worden ouderen nog meer gekort: ouderen reizen momenteel gratis in Nijmegen. In het coalitieakkoord staat dat hiermee door wordt gegaan, maar er zal gevraagd gaan worden om een eigen bijdrage van 20 euro per jaar om dit mogelijk te maken. Dit klinkt erg tegenstrijdig. Het openbaar vervoer wordt toegankelijker gemaakt voor gehandicapten door de bushaltes te verhogen. Er wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd om dit te realiseren. Hier staat tegenover dat de vervoersvergoeding van deze doelgroep verlaagd wordt van 500 naar 400 euro per persoon. De vraag is hoe effectief dit gaat zijn aangezien er veel gehandicapten zijn die zelfs met verhoogde bushaltes niet met het OV kunnen reizen. Deze mensen verliezen nu wel een vijfde van hun huidige budget.

Houtkap in Heumensoord
Verder heeft het college van Nijmegen de wens om het Nijmeegse deel van het bosrijke Heumensoord te verkopen aan Natuurmonumenten en waterleidingbedrijf Vitens. Een opvallende stap voor een coalitie waar Groen Links deed van uitmaakt, want deze verkoop geeft ruim baan aan het project Heiderijk om een deel van het bosgebied te kappen. SP fractievoorzitter Hans van Hooft spreekt in zijn weblog van 300 hectare. Toen wij dit nieuws vernamen, zijn we zelf verder gaan graven, om te kijken of ons groene gerecht stiekum toch rechts op de politieke menukaart hoort, in plaats van links.

Het volledige verhaal blijkt, zoals met eigenlijk alle politieke spelletjes, wat ingewikkelder te liggen. De verkoop blijkt deel uit te maken van een plan dat al langer bestaat, Project Heiderijk. De initiatiefnemers willen met de houdkap ruimte maken voor heide, die afzonderlijke heidegebieden met elkaar verbindt. Deze situatie zou vergelijkbaar zijn met het heidegebied honderd jaar geleden (maar aan de andere kant was het 150 jaar geleden weer bosgebied). Een ruimer heidegebied geeft bovendien de diersoorten die hier leven (bv. de gladde slang en de zandhagedis) meer leefruimte en helpt de soorten in stand te houden.
Maar de houdkap heeft wel tot gevolg dat er een ernstige ingreep gaat plaatsvinden in de huidige natuur. Daar komt ook nog eens bij dat er al sinds een paar jaren al (met vergunning) gekapt wordt in het gebied in en om Heumensoord, en dat de daarbij opgestelde regels niet altijd even trouw worden nageleefd. Zo is er flink wat meer houtkap geweest als waar de vergunning voor geldt. Tevens is er meer geplagd (*) dan toegestaan volgens de vergunning.

Na het bekendmaken van de plannen rondom Heumensoord is SP Nijmegen een protestactie gestart “Red het bos!”, onder andere door het oprichten van een actie-website, flyeren, en meer. Ook de VVD ziet liever dat Heumensoord in zijn huidige staat blijft bestaan en heeft zich hierbij aangesloten.

Al met al is er genoeg ophef rondom het nieuwe college van Nijmegen, en het zal nog wel even duren voordat de rust weer zal terugkeren. Laten we hopen dat ook in Heumensoord de rust snel weer terugkeert, want of het nu een bos blijft of heide wordt, het is nog altijd een natuurgebied, en natuur moet natuurlijk niet teveel verstoord worden.

(*) Plaggen is het verwijderen van de voedselrijke bodemlaag van bladafval e.d., om de grond zo minder vruchtbaar te maken zodat er alleen maar heide groeit.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen

Uitleg over het referendum

Het is momenteel weer volop in het nieuws: het referendum. Wat is het referendum nu precies? Er zijn verschillende soorten referenda. Hieronder wordt uitgelegd wat de verschillen zijn, en wat de huidige situatie is in Nederland.

Referendum betekent letterlijk volksstemming. Het volk wordt dus gevraagd om een stem uit te brengen over een bepaalde kwestie. Mensen gaan dan net als bij verkiezingen naar het stembureau of stemmen op afstand. Of de uitkomst van een referendum ook uitgevoerd moet worden hangt dus af van het soort referendum.

Een raadgevend referendum wordt door het volk aangevraagd en een raadplegend referendum wordt door de politiek aangevraagd. Een referendum kan bindend of niet bindend (adviserend) zijn. Als een referendum bindend is, is de overheid verplicht om de uitkomst ook uit te voeren. Vaak moet er dan wel een minimale opkomst zijn. Deze wordt meestal van te voren bepaald. Als een referendum niet bindend is, dan telt het als advies, maar vaak wordt de uitkomst toch overgenomen, al hoeft dit dus niet. Tenslotte is er een correctief referendum. Hiermee kan een al genomen besluit door de overheid tegengehouden worden. De termen worden ook achter elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld een raadgevend correctief referendum is een referendum die is aangevraagd door het volk om een genomen besluit tegen te houden.

De situatie in Nederland:
Momenteel lopen er verschillende initiatieven over referenda. In november 2005 dienden D66, GroenLinks en PvdA een initiatief in voor de invoering van een raadgevend correctief bindend referendum. Omdat het een erg lange weg is om een grondwet te veranderen werd er ook een initiatief ingevoerd om via een gewone wet (wat de verandering minder tijdrovend maakt) een raadgevend correctief maar niet bindend referendum in te voeren. Momenteel zijn deze voorstellen nog in behandeling.

GroenLinks verdedigt momenteel deze initiatiefwet samen met D66 maar op het congres van GroenLinks werd de paragraaf over het referendum door de leden met 3 stemmen verschil uit het programma gestemd. Femke Halsema stopt momenteel nog niet om het initiatief te verdedigen. Halsema wilt eerst deze discussie met de leden nog voeren of dit inderdaad de weg is die ze in willen slaan. De discussie tijdens het congres is niet uitgebreid genoeg gevoerd, aldus Halsema, en ze wilt graag nog de kans om hier zelf over te spreken. Aangezien het tijdpad om de grondwet te wijzigen erg lang is, is hier nog tijd genoeg voor, maar als de leden van de partij bij hun standpunt blijven dan zal de tweede kamerfractie hierin mee moeten gaan.

1 reactie

Opgeslagen onder algemeen, GroenLinks