Begrippenlijst

We begrijpen dat vooral voor nieuwe geïnteresseerden het politieke vakjargon vaak meer lijkt op een ingewikkelde kruiswoordpuzzel. Daarom hebben we hieronder een korte verklarende woordenlijst neergezet. Mis je een woord? Laat dan gerust een berichtje achter en wij gaan op jacht naar de betekenis.

Achterban: De mensen die achter een politieke partij staan. Dit kunnen bijvoorbeeld leden zijn van een partij, donateurs of vrijwilligers die zich voor de partij inzetten.

Ambtenaar: Een werknemer in dienst van de overheid.

Amendement: Een formele wijziging van een officieel document, vaak om het document te verbeteren of weet up to date te maken.

Beginselprogramma: Het basisprogramma van een politieke partij.

Bestemmingsplan: Een plan van de gemeente waarin gedetailleerd staat beschreven wat de plannen zijn binnen een wijk.

Blanco stem: Het niks invullen op een stembiljet waardoor de stem niet wordt meegeteld bij de verkiezingsuitslag. Vroeger was de blanco stem een protest stem maar nu het niet meer verplicht is om te stemmen is het meer een symbolische stem.

Burgerinitiatief: Het recht van burgers om een onderwerp op de agenda van bijvoorbeeld de tweede kamer te zetten.

Campagne: Bekendmaken bij het publiek waar een politieke partij voor staat. Bijvoorbeeld door reclame te maken op TV, radio en via folders.

Coalitie: Een samenwerking tussen meerdere partijen die dan samen gaan regeren.

Conservatief: deze mensen streven er na om dingen te behouden zoals ze nu zijn.

Demissionair: Iemand die demissionair is, is al ontslagen maar moet nog lopende zaken afronden en overdragen.

Democratie: Een staatsvorm waarbij het volk invloed uit kan oefenen op het beleid van het rijk.

Eerste Kamer: De Eerste Kamer is medewetgever. Nadat de tweede Kamer een wetvoorstel heeft goedgekeurd, moet dit ook nog door de Eerste Kamer worden goed gekeurd. De Eerste Kamer wordt niet door het volk gekozen maar door de Provinciale Staten.

Formateur: De formateur zoekt de ministers of wethouders bij elkaar. De ministers komen uit de coalitiepartijen.

Fractie: Alle leden van een politieke partij binnen een bestuursorgaan.

Fractievoorzitter: De leider van een fractie.

Gemeenteraad: De door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging in de gemeente. De leden worden iedere 4 jaar gekozen.

Inburgering: Mensen die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen, krijgen een programma aangeboden waarin er aandacht wordt geschonken aan het leren leven in Nederland.

Informateur: Onderzoekt welke partijen er samen willen regeren en zorgt ervoor dat er een regeerakkoord wordt gesloten.

Jongerenpartij: De jongerenafdeling van een partij. Zij behandelen standpunten die zij belangrijk vinden.

Kabinet: Het dagelijkse bestuur van Nederland en bestaat uit de minister president, ministers en staatssecretarissen. Ze komen uit de regerende partijen.

Kandidatenlijst: Op deze lijst staan de mensen die namens de partij in de gemeenteraad terecht komt.

Kiesdeler: Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van een zetel.

Lijstduwer: De laatste persoon op een kandidatenlijst.

Lijsttrekker: De eerste persoon op een kandidatenlijst.

Minister: Iemand die in de regering zit.

Minister president: Leider van de ministers.

Motie: Een verzoek van een gemeenteraadslid aan het dagelijkse bestuur om iets te doen of juist niet te doen.

Opiniepeiling: Het peilen van meningen onder de bevolking. Er worden veel opiniepeilingen gehouden vlak voor nieuwe verkiezingen.

Oppositie: Partijen die geen deel uitmaken van het dagelijkse bestuur maar wel kritisch meekijken, meedenken en vragen stellen. Ze doen voorstellen en controleren afspraken.

Progressief: Mensen die streven naar vernieuwing.

Referendum: Er wordt aan het volk gevraagd om te stemmen over een belangrijk voorstel.

Socialisme: Deze stromingen streven gelijkheid na, in inkomen bijvoorbeeld.

Staatssecretaris: Lid van de regering dat niet in de ministerraad zit.

Tweede Kamer: De tweede kamer maakt samen met de regering wetten en heeft een controlerende rol. De Tweede Kamer wordt rechtstreeks gekozen door het volk.

Verkiezingsprogramma: In dit uitgebreide programma staan de plannen van een partij voor de aankomende tijd.

Zwevende kiezer: Een persoon die niet standaard op dezelfde partij stemt. Vaak zijn dit mensen die niet goed weten op welke partij ze moeten stemmen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s